…
13 Mart 2019, Çarşamba Newyork,ABD

Bakan Selçuk, New York’ta 63. Kadının Statüsü Komisyonunda Temaslarına Devam Ediyor


Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Birleşmiş Milletler (BM ) Kadının Statüsü Komisyonu 63’üncü oturumu kapsamında düzenlenen toplantılara katılmak üzere gittiği Amerika Birleşik Devletleri’nin New York kentinde temaslarını sürdürdü.

''Mühendis Olmak İsteyen Kız Öğrencilerimizi Her Alanda Destekliyoruz''

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ABD temaslarının ikinci gününe Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) organizasyonunda gerçekleştirilen “Genç Kızlar için Sosyal Koruma: Geleceğe İşbaşı Projesi” başlıklı yan etkinliğe katılarak başladı.

Bakan Selçuk ''Bakanlığımız, Milli Eğitim Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve özel sektör iş birliğinde 'Türkiye’nin Mühendis Kızları Projesi' yürütülmektedir. Proje ile mühendis olmak isteyen kız öğrencilerin her alanda desteklenerek, onların mesleğinin örnekleri haline gelebilmesini sağlamayı amaçladık.'' dedi.

Kız çocuklarının okullaşma oranında önemli başarılara imza attıklarını kaydeden Selçuk, ''Ülkemizde kız çocukları için ortaöğretim kademesinde net okullaşma oranını iki kat, yükseköğrenimde ise üç kat arttırdık. Geleceğimize ışık tutan çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitimli bireyler olarak yetişmesini sağlarsak, güçlü aile ve güçlü toplum hedefimize ulaşabileceğimize inanıyorum." diye konuştu.

Selçuk, Türkiye’de, sadece ekonomik yetersizlikler sebebiyle çocukların devlet korumasına alınmasını önlemek amacıyla yürütülen Sosyal ve Ekonomik Destek uygulamasının kapsamının 2018 yılında "Okul Destek Projesi" ile genişletildiğini ve proje ile bin 70 kız çocuğuna ulaşıldığını ifade etti.

Eğitim yardımları kapsamında yürütülen programlar içerisinde, eğitim materyali yardımları, öğle yemeği yardımı, şartlı eğitim yardımı, ücretsiz ders kitabı, öğrenci taşıma barınma ve iaşe yardımı, engelli öğrencilerin ücretsiz taşınması ve yurt yapımı projeleri bulunduğunu söyleyen Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bakanlığımız, Milli Eğitim Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve özel sektör iş birliğinde 'Türkiye’nin Mühendis Kızları Projesi' yürütülmektedir. Proje ile mühendis olmak isteyen kız öğrencilerin her alanda desteklenerek, onların mesleğinin örnekleri haline gelebilmesini sağlamayı amaçladık. Proje kapsamında özel sektör tarafından üniversite öğrencilerine burs verilmesi ile birlikte staj ve istihdam imkanı, İngilizce dil eğitimi ve sosyal mühendislik sertifika programları desteği sağlanmaktadır."

"Kadının Güçlü Olduğu Bir Ülkede Aile Ve Toplum Da Güçlü Olur"

Bir ülkede ekonomik büyüme ve sürdürülebilir kalkınma hedefinin başarılmasının, kadının hayatın her alanında hak ettiği yeri almasıyla mümkün olacağını vurgulayan Bakan Selçuk, ''Kadının güçlü olduğu bir ülkede, aile ve toplum da güçlü olur. Bu nedenle, Bakanlık olarak çalışmalarımızda 'Güçlü Kadın, Güçlü Aile, Güçlü Toplum' ilkesini esas alıyoruz.'' dedi.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye'de son 16 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde kadınların güçlenmesi için reform niteliğinde anayasal ve yasal düzenlemeler yapıldığını anlatarak, şunları söyledi:

"Hükümet programlarımız ve diğer üst politika belgelerimizde, kadının ve ailenin güçlenmesini ve hayatın her alanında hak ettiği yeri almasını temel hedeflerimiz olarak benimsedik. Kadının toplumdaki yerinin güçlendirilmesi, kadına yönelik şiddet ve istismarın ortadan kaldırılması Bakanlığımızın kadın politikalarının temel ilkeleridir. Bu çerçevede, kadının iş gücüne katılımı ve istihdamının artırılması, kadın girişimciliğinin desteklenmesi de Bakanlığımızın öncelikli çalışma alanları arasında yer almaktadır. Bu nedenle, başta Bakanlığımız ve ilgili tüm kamu kurumları olmak üzere; üniversitelere, yerel yönetimlere, sivil toplum kuruluşlarına ve medya temsilcilerine büyük sorumluluklar düşmektedir.''

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk daha sonra “Güçlü Kadın” başlıklı Genel Kurul 73’üncü Başkanlığının Yüksek Düzeyli Etkinliğine katıldı.

Bakan Selçuk, İkili Temaslar Gerçekleştirdi

Bakan Selçuk oturumun ardından Romanya Çalışma ve Sosyal Adalet Bakanı Marius-Constantin Budai, Tunus Kadın, Aile ve Çocuk Bakanı Naziha Laabidi ve Bangladeş Eğitim Bakan Yardımcısı Mohibul Hasan Chowdhoury ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Bu görüşmelerin ardından BM Genel Kurul Başkanı ve Katar Daimi Temsilcisi ev sahipliğindeki “Yüksek Düzeyli Genç Kadın Liderler Öğle Yemeği”ne katıldı.

Bakan Selçuk öğle yemeğinin ardından da ikili görüşmelere devam etti; Afganistan Eğitim Bakan Yardımcısı Marjan MATEEN, Filistin Kadın İşleri Bakanı Hayfaa Al-Aga, Hollanda Eğitim, Kültür ve Bilim Bakanı Ingrid van Engelshoven, Lüksemburg Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Bakanı Taina Bofferding ve Portekiz Vatandaşlık ve Eşitlik Bakanı Rosa Lopes Monteiro ile biraraya gelerek hem gündemdeki gelişmeleri hem de yeni işbirliği imkanlarını değerlendirdi.

Bakan Selçuk, daha sonra ise Avrupa Konseyi İnsan Onuru, Eşitlik ve Yönetişim Departmanı Direktörü Short Claudia Luciani ile Prof. Aşkın Asan’ın da katılımıyla kısa bir görüşme yaptı.

Bakan Selçuk, görüştüğü tüm bakanları Aile Şurası’na katılmak üzere Türkiye’ye davet etti.

''Genç Kadınlarımızın Liderlik Pozisyonlarında Yer Almaları ve Toplumda Söz Sahibi Olmalarını Önemsiyoruz”

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye tarafından düzenlenen ''Yeni Nesillerin Güçlendirilmesinde Kadın Dostu Politikaların Rolü'' konulu yan etkinlikte konuştu.

Bakan Selçuk, ''Genç kadınlarımızın sadece ülkemiz sınırları içerisinde değil, ülkeler arasında da dayanışma ağları kurarak karar alma mekanizmalarına katılımlarını sağlamak istiyor, liderlik pozisyonlarında yer almaları ve toplumda söz sahibi olmalarını önemsiyoruz.'' dedi.

“Çalışan Kadınların, Hamilelik, Doğum Ve Süt İzinlerinden Her İki Ebeveynin De Yararlanabildiği Esnek Çalışma Modelleri Geliştirdik”

Kalıcı ve sürdürülebilir kalkınmanın gerekliliği olarak kadınların çalışma hayatına etkin katılımını destekleyen politikalar ve iyi uygulamalar sonucunda kadınların iş gücüne katılımını artırdıklarını söyleyen Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:

''2011-2020 yılları arasında geçerli olmak üzere, kadınlara yeni istihdam imkanları sağlamak için pozitif ayrımcılık yaparak 18 yaşından büyük kadınları istihdam eden işverenlere 24 ila 54 ay süresince sigorta primlerinin işveren hisselerinin İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanması şeklinde teşvik uygulamasını yürürlüğe koyduk. Çalışan kadınların, hamilelik, doğum ve süt izinlerinden her iki ebeveynin de yararlanabildiği esnek çalışma modelleri geliştirdik. Belli sayının üzerinde kadın istihdam eden iş yerlerinde kreş açma zorunluluğu getirdik. Kadının, çalışma hayatına etkin ve insan onuruna yakışır bir şekilde katılımının sağlanması için pek çok projeyi hayata geçirdik.''

Selçuk, 0-3 yaş arasındaki torununa bakan büyükannelere verilecek destekle çalışan kadınların işgücü piyasasında kalmalarını sağlamak ve çocuklara büyükanneleri ile birlikte büyüme imkanı sağlayarak kültür aktarımına destek olmak amacıyla ''Kadın İstihdamının Desteklenmesi için Büyükanne Projesi''ni başlattıklarını ve proje kapsamında, toplamda 6 bin 500 büyükanneye 1 yıl süre ile ödeme yaptıklarını ifade etti.

“Kadınların Mesleki Eğitim, İşbaşı Eğitim Ve Girişimcilik Eğitim Programına Katılımı Arttı”

2018 yılında düzenlenen mesleki eğitim kurslarına katılanların yüzde 72’sinin, işbaşı eğitim programlarına katılanların yüzde 53’ünün ve girişimcilik eğitim programlarına katılanların yüzde 50’sinin kadın olduğunu belirten Selçuk, şunları kaydetti:

Ülkemizde kadınların karar alma mekanizmalarına katılımında en önemli gösterge olan parlamentoda temsil oranı, 2002 yılında yüzde 4,4 iken 24 Haziran 2018 genel seçimleriyle parlamentoda kadın milletvekili oranı yüzde 17,4’e yükselmiştir. Bu artışın istikrarlı bir şekilde ve diğer alanlara da yansıyarak devam edeceğine inanıyorum. Bunların yanı sıra genç kadınlarımızın sadece ülkemiz sınırları içerisinde değil, ülkeler arasında da dayanışma ağları kurarak karar alma mekanizmalarına katılımlarını sağlamak istiyor, liderlik pozisyonlarında yer almaları ve toplumda söz sahibi olmalarını önemsiyoruz. Bu kapsamda Kasım 2017 tarihlerinde Bakanlık olarak İslam İşbirliği Teşkilatı Kadın Danışma Konseyi katkı ve katılımları ile Türkiye’de ''ALLY for Future Genç Müslüman Kadınlar için Liderlik Programı'' isimli programın ilkini gerçekleştirdik. Sertifikalarını Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Sayın Emine Erdoğan’dan teslim alan 45 farklı ülkeden 55 genç kızın katılımı ile gerçekleşen programda ulusal ve uluslararası çok sayıda uzman eğitimcimiz kızlarımızın geleceği için el ele verdi.''

“Bakan Selçuk, Türkiye Maarif Vakfı'nın New Jersey'deki Okulunu Ziyaret Etti”

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye Maarif Vakfı'nın New Jersey'deki okulunda, Çanakkale şehitlerini anmak için yapılan ve İstiklal Marşı'nın kabulünün 98'inci yıl dönümüne denk gelen "Bir Hilal Uğruna" adlı programa katıldı.

Bakan Selçuk, "Maarif Okulları sadece ülkemizde değil dünyaya değer katan nesiller yetiştirmeye dünyanın dört bir yanında devam ediyor." dedi.

Selçuk, programda yaptığı konuşmada, kendisinin de bir dönem ABD'de öğrenci olduğunu anlatarak, programa katılanlara, Türkiye'nin her bölgesinden ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan selam getirdiğini söyledi.

"Çanakkale Aslında Bizim Aziz Milletimizin Kalbi Oldu"

Çanakkale ruhunun, Milli Mücadele döneminde ve Kurtuluş Savaşı'nda da devam ettiğini belirten Selçuk, "İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy, özgürlüğüne aşık bir milletin kahramanlık destanı olan İstiklal Marşı'mızı da tarihin sayfalarına altın harfler ile yazdı." ifadelerini kullandı.

"İstiklal Marşı, kahraman bir milletin bağımsızlık yolunda verdiği eşsiz mücadeleyi, fedakarlıkları anlatan bir şiir." diyen Selçuk, İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy hakkında bilgi verdi.

Selçuk, bu yıl Çanakkale Zaferi'nin 104. yıldönümünün kutlanacağına işaret ederek, şöyle konuştu:

"1915'te Anadolu'nun her ilinden, coğrafyamızın, bugünkü gönül coğrafyamızın her bölgesinden, ve daha nice şehirlerden gelen kahraman Mehmetçiklerimiz 'Çanakkale geçilmez' dedi. Çanakkale, aslında bizim aziz milletimizin kalbi oldu. Anadolu'nun bin yıllık destanının en büyük destanı oldu.”

Çanakkale şehitlerine rahmet dileyen Selçuk, salondakilere Çanakkale şehitliğini ziyaret etmeleri tavsiyesinde de bulundu.

"AK Parti Hükümetleri, Kızların Eğitimi Konusunda Büyük Yatırımlar Yapıyor"

AK Parti hükümetlerinin, bugüne kadar kızların ve kız çocuklarının okullaştırılması için çaba sarf ettiğini ve bu oranların oldukça yükseldiğini belirten Selçuk, "AK Parti hükümetleri, kızların eğitimi konusunda büyük yatırımlar yapıyor. Bu da demek oluyor ki gelecek kuşaklarımıza da iyi bir yatırım yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi Aşkın Asan, Bakan Selçuk'a, konuşmasının ardından hediye takdim etti.

Programda, Türk müzisyenlerden oluşan koro da Çanakkale başta olmak üzere Yemen, Kut'ül Amare, Sarıkamış ve Kafkas cephelerinde yaşanan hadiselerin hikayeleri eşliğinde, kahramanlık türkülerini seslendirip şiirler okudu.

Programa, Bakan Selçuk'un yanı sıra Türkiye'nin New York Başkonsolosu Alper Aktaş, New York Başkonsolosluğu Eğitim Ataşesi Yurdagül Aydoğan, Maarif Okulu Müdiresi Özlem Özşirin, birçok üst düzey yetkili ve ABD'de yaşayan Türkler katıldı.

Akşam yemeğinde BM Türkiye Daimi Temsiciliği’nin verdiği resepsiyona katılan Bakan Selçuk, daha sonra da Katar BM Daimi Temsilciliği’nde Katar İdari Gelişim, Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Sayın Mr. Yousuf Mohamed Al Othman Fakhroo’nun akşam yemeği davetine icabet etti.