…
…
…
…
…
…
23 Mayıs 2019, Perşembe Ankara,Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Selçuk, 12. Çalışma Meclisi Toplantısı’na Katıldı


Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleri ile Ankara’da ATO Congresium’da gerçekleştirilen 12. Çalışma Meclisi Toplantısı’na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantının açılış konuşmasına Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile ekibini, "Daha parlak bir gelecek için çalışmak" gündemiyle düzenledikleri bu toplantı için tebrik ederek başladı.

Dünya nüfusunun hızla arttığı, eğitimin yaygınlaştığı, hayat standartlarının yükseldiği bir süreçte istihdam meselesinin giderek daha karmaşık hal aldığını dile getiren Erdoğan, şunları söyledi:

"Adaletsizlik, her alanda olduğu gibi çalışma hayatında da en büyük sorundur. Biz 'Dünya 5'ten büyüktür' derken güvenlik kaygıları yanında yer küredeki insanların hayatının her alanını kuşatan bir adaletsizliğe işaret ediyoruz. Bir büyük şairimiz, 'Bir kişiye tam dokuz, dokuz kişiye bir pul, bu taksimi kurt yapmaz kuzulara şah olsa' diyor. İnsanlığın durumu da tam olarak böyle. Bir yanda tüketimin akıl almaz boyutlara ulaştığı Amerika ve Avrupa kıtaları, öte yandan açlıktan, susuzluktan, ilaçsızlıktan ölen çocukların bulunduğu Afrika ve Asya kıtaları. Buralarda yaşayan insanların da kendi içlerinde çok büyük uçurumlar var. Sadece eşitsizlik denilerek geçiştirilemeyecek kadar vahim bir tabloyla karşı karşıyayız. Dünya böyle bir çarpıklığı uzun süre taşıyamaz."

İstihdam konusunun bu çarpıklığın en göze çarpan ve çözüm için ilk başlanması gereken noktası olduğunu belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birilerine 'Gel bakalım sen devasa bir fabrikatörsün, işte yanına 50 tane daha işçi alıver, 5 bin 10 bin çalıştırmak nedir bunun yanında 50 daha fazla eleman al' dediğimiz zaman rahatsız olanlar var. Bu bir gerçeği işaret ediyor. Demek ki burada eşitsizliği farklı alanlara taşırken işe buradan başlamak lazım. Onun için de teknoloji bir yandan geleneksel üretim biçimlerini tehdit ederken diğer yandan yeni faaliyet alanları oluşturarak istihdama katkıda bulunabilecek bir potansiyele de sahiptir. Devletlerin ve işletmelerin zenginliğinin topluma yansımasının yollarını ne kadar genişletebilir ve çeşitlendirebilirsek geleceğimize o derece güvenle bakabiliriz. İşveren olmazsa iş olmaz, iş olmazsa çalışan olmaz. Bireyler çalışamayınca da aşa, ekmeğe, temel ihtiyaçlara ulaşabilmeleri mümkün olmaz. Bu gerçek işverenlerin ve çalışanların birlikte hareket etmelerini kaçınılmaz hale getiriyor. Çalışma Meclisi toplantımızın bu konuda daha verimli ve etkin iş birliği zeminlerinin oluşmasına vesile teşkil etmesini diliyorum."

Erdoğan, "Her kim şu ya da bu sebeple ülkesinin aleyhine bir işe kalkışırsa bilmelidir ki 82 milyonun her birine zarar vermektedir. Siyasette yapsak meseleye böyle yaklaşmalıyız. Aramızdaki farklılıkları husumete dönüştürmemeliyiz. İş karşı tarafı yok etmeye dönerse felaket olur" diye konuştu.

Türkiye’de istihdamda 17 yılda 9 milyonluk bir artış sağlandığını söyleyen Erdoğan, ”İşverenlerimizi desteklemeyi sürdüreceğiz. Çalışanlarımızın yanında yer almaya devam edeceğiz.” ifadesini kullandı.

Türkiye’yi dünyanın en büyük 10 devletinden biri haline getirmekte kararlı olduklarını ifade eden Erdoğan, şu açıklamalarda bulundu:

“Türkiye 82 milyon vatandaşıyla bir bütündür. İster işveren olalım, ister çalışan hepimiz bu büyük çatının altında yaşamaya devam edeceğiz. Ülkemizin gücü her birimizin gücüdür. Ülkemizin zenginliği her birimizin zenginliğidir. Her kim ülkesinin aleyhine sonuçlar doğuracak işlere kalkışırsa 82 milyona zarar vermiştir. Her kim ülkeye katkıda bulunursa 82 milyonun her birine fayda sağlamıştır. Aramızdaki farklılıkları asla husumete dönüştürmemeliyiz. Rekabet daha iyiye ulaşmak için yapılırsa iyidir. İş karşı tarafı yok etmeye dönerse felaket olur.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomik saldırılara da şu sözlerle dikkat çekti:

"Küresel ekonomide en sert fırtınaların estiği dönemlerde dahi biz, dimdik ayakta durmayı başardık. Bugün de maruz kaldığımız tüm ekonomik saldırılara rağmen hedeflerimize doğru yürümeye devam ediyoruz."

“İŞKUR Aracılığıyla Özel Sektörde 416 Bin Kişiyi İşe Yerleştirdik”

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk konuşmasına Uluslararası Çalışma Örgütü ILO’nun kuruluşunun 100. Yıldönümünü kutlayarak başladı. Bakan Selçuk, 12 Çalışma Meclisi’nin ana gündemini “Daha Parlak Bir Gelecek İçin Çalışmak” teması ile belirlediklerini belirtti.

2002 yılında özel sektörde 24 bin kişinin işe yerleştiğini 2018 yılında ise sayının 50 kat artarak 1 milyon 240 bine ulaştığını söyleyen Bakan Selçuk, “Özel sektörde İŞKUR aracılığıyla, 2019’un ilk 4 ayında geçen yılın aynı dönemine göre %26 artışla, 416 bin işe yerleştirme gerçekleştirdik.” dedi.

“Sosyal Çalışma Programı Haziran Ayında Uygulanacak”

Gençler için Sosyal Çalışma Programı’nın Haziran ayında uygulamaya geçeceğini bildiren Bakan Selçuk, “Bu programla üniversite çağında eğitim gören gençlerimizi işgücü piyasasına hazırlamayı, ilk kayıtlı istihdam tecrübesi kazandırmayı hedefliyoruz.” açıklamasını yaptı. 

“Aktif İşgücü Programlarından 3 Milyon 200 Bini Aşkın Kişi Yararlandı”

Bakan Selçuk, 10 yılda aktif işgücü programlarından 3 milyon 200 bini aşkın kişinin yararlandığını kaydetti.

“18 Teşvik ile 1.7 Milyon İşverene 11 Milyona Yakın Sigortalıya Katkı Veriyoruz”

İşverenlerin 2.5 milyon ilave istihdam sözü verdiğini anımsatan Bakan Selçuk, “Biz de Bakanlık olarak işverenlerimizin verdiği bu sözü desteklemek adına kapsamlı bir teşvik paketi sunduk. 18 ayrı teşvik uygulamamız ile 1,7 milyonu aşkın işverenimize, 11 milyona yakın sigortalımıza hali hazırda katkı veriyoruz.” ifadesini kullandı.

“630 Bin Kişi Mesleki Yeterlilik Belgesi Sahibi Oldu”

830 ulusal meslek standardının yürürlüğe konulduğunu bildiren Bakan Selçuk, “Şu anda 200’ü aşkın sınav ve belgelendirme kuruluşumuz 81 ilimizdeki bu kuruluşlar yıllık 3 milyon kişiyi sınava alabilecek kapasitemiz var. Ve bu kuruluşlar tarafından yapılan sınavlarda başarılı olan 630 bin kişi Mesleki Yeterlilik Belgelerine sahip oldu.” değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye nüfusunun 82 milyonu aştığını söyleyen Bakan Selçuk, yüzde 8,8 olan yaşlı nüfus oranın 10 yıl içinde yüzde 13 olmasının, 2050 yılında da her 5 kişiden birinin 65 yaş üzerinde olacağının öngörüldüğünü ifade etti.

Bakım ekonomisinin yeni iş ve istihdam imkanları açarak geleceğin işlerinde çok önemli rolü olacağına değinen Bakan Selçuk, “Aileyi koruyacak bir çalışma hayatına yönelik politikalar geliştiren, sosyal güvenliği, sosyal yardım ve sosyal hizmetlerle birlikte düşünen bir yaklaşımı hayata geçiriyoruz.” diye konuştu. 

“Çalışma hayatında yaşanacak dönüşümü “insan ve değer odaklı” yürütmek durumundayız.” diyen Bakan Selçuk, “Bu amaçla, ülkemizde Sayın Cumhurbaşkanımızın “Gelecek; bilgi temelli ekonomi üzerine kurulacaktır.” vizyonuyla Milli Teknoloji Hamlesi ve Dijital Türkiye olarak tanımladığımız bir süreci yürütmekteyiz. Bu hamlede Bakanlığımızın gayesi de hem çalışma hayatımızı hem de çalışanlarımızı bu yeni döneme hazırlayabilmek.” açıklamasında bulundu.

“Aktif Sigortalı Sayısı Yüzde 86 Arttı”

Çalışma hayatında yapılamaz denilen reformların yapıldığına, son 17 yılda büyük atılımlar gerçekleştirildiğine vurgu yapan Bakan Selçuk, şunları kaydetti:

 “2002 yılına göre bugün; işyeri sayımız %158 arttı, aktif sigortalı sayımız %86 artmış durumda. Güvenceli çalışmayı engelleyen kayıtdışı istihdamda ise %36,5 bir düşüş sağladık.”

Sosyal güvenlik şemsiyesi altındaki nüfus oranının yüzde 85’e çıktığını belirten Bakan Selçuk, “Genel Sağlık Sigortası ile bugün ülke nüfusumuzun %99,5’i kapsamlı bir sağlık güvencesine kavuşturduk.” dedi.

Sosyal diyalogu artırmanın önemine değinen Bakan Selçuk, “Bugün burada gerçekleştirdiğimiz Çalışma Meclisini 2015’teki 11.Çalışma Meclisi’nden 4 yıl sonra tüm tarafları bir araya getiren önemli bir sosyal diyalog platformu olarak görmekteyiz.” diye konuştu.

İşçilerde sendikalaşma oranının yüzde 14’e yükseldiğini bildiren Bakan Selçuk, memurlarda sendikalaşma oranının da yüzde 68’e ulaştığını belirtti. Bakan Selçuk sözlerine şöyle devam etti:

“Bugün Türkiye; 187 işçi sendikası, 5 konfederasyon, 187 kamu görevlisi sendikası, 9 konfederasyonu, 70 işveren sendikası, 1 konfederasyon ile çok güçlü bir sendikal hayata sahip”

Bakan Selçuk, yarı zamanlı çalışma, evden çalışma gibi esnek çalışma alternatifleri bulunduğunu, bu kavramların artık iş mevzuatında da yer aldığını kaydetti. Bakan Selçuk, "Önümüzdeki dönemde uygulamada daha da yaygınlaşacağını söyleyebiliriz." diye konuştu.

"100 Yıl Önce Türkiye ve ILO Birinci Dünya Savaşı'nın Küllerinden Doğdu"

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Başkanı Guy Ryder da törende yaptığı konuşmada Türkiye'nin 3 milyondan fazla Suriyeliye ev sahipliği yaparak örnek teşkil ettiğine vurgu yaptı. Türkiye’nin Suriyelilere iş ve çalışma ortamı da sağladığına vurgu yapan Ryder Suriyelilerin çalışma hayatına entegrasyonu için yoğun bir işbirliği çalışması yürütüldüğünü kaydetti. 

Ryder, 3 milyon insanın iş kazaları yüzünden yaşamını yitirdiğini hatırlattı. Güncel en önemli sorunlardan birinin iş kazalarıyla mücadele olduğuna işaret eden Ryder gelişmenin önemine değinerek "Özellikle teknolojinin nimetlerinden faydalanarak bu sorunlara bir an önce çözüm bulmalıyız." dedi.

ILO'nun kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü vesilesiyle ILO'nun ve iş ve çalışma hayatının geleceğine odaklandıklarını belirten Ryder, bu toplantının ILO'nun ve Türkiye'nin ortak tarihinden ders çıkarmak için bir vesile olduğunu söyledi. Ryder, şöyle devam etti:

"Tam 100 yıl önce, 1919'un baharında tıpkı ILO'nun kurucularının kuruluşumuzu Birinci Dünya Savaşı'nın küllerinden kurmaya başladığı gibi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderlik ettiği bir grup asker de sizlerin Kurtuluş Savaşı'nızı başlattı. ILO evrensel ve kalıcı barışın ancak sosyal adaletin tesis edilmesiyle mümkün olabileceği gibi basit ama aynı zamanda çok güçlü bir fikir üzerine kuruldu. Bir yanda biz dünya çapında sosyal adaletsizliğe karşı bir mücadele başlatmışken, Türk halkı da yabancı işgaline başkaldırıyor ve kendi geleceği için mücadele veriyordu. Atatürk'ün Samsun'a çıkarak Kurtuluş Savaşı'nı başlattığı tarih olan 19 Mayıs'ın geçen pazar kutladığınız 100. yıl dönümünü ben de tebrik ederim."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu'nda insanlığın ortak geleceğine yönelik küresel tehditlerle mücadelede ve küresel adaletin sağlanmasında bir ülkenin tek başına mücadele etmesinin imkansız olduğu, bu konuda ortak adım atılması gerektiği yönündeki konuşmasını hatırlatan Ryder, Erdoğan'ın Cenevre'de düzenlenecek Uluslararası İş Konferansı'na hitap etmesinden memnuniyet duyacağını sözlerine ekledi.

Bakan Selçuk, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Tablo Takdim Etti

Bakan Selçuk konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a günün anısına, tarihte bilinen ilk toplu iş sözleşmesi niteliği taşıyan 1766 tarihli Kütahya Fincancılar Esnafı Anlaşması'nın yer aldığı tabloyu takdim etti.

 “Çalışanların ve İşverenlerin Rolü ve Beklentileri” Paneli Gerçekleştirildi

Program, "Daha Parlak Bir Gelecek İçin Çalışmak: Çalışanların ve İşverenlerin Rolü ve Beklentileri" paneliyle devam etti.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir panelde yaptığı konuşmada, teknolojide yerli ve milli çözümlerin önemini vurgulayarak, "Hem içerik hem de yazılım ve donanım olarak yerli ürünlere yönelmek ve geri dönülemeyecek şekilde başkalarının etkisinde kalmamızın önüne geçecek tedbirler almak durumundayız. Bunun için de milli teknoloji dediğimiz hamlenin hayata geçirilmesini hedefliyoruz." dedi.

Oturum başkanlığını Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Fatih Uşan'ın yaptığı panele, işçi ve işveren temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve akademisyenler katıldı. TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, DİSK, TİSK, TOBB, MEMUR-SEN, KAMUSEN ve TESK adına konuşma yapan temsilciler raporu değerlendirdi.

Bakan Selçuk, temsilcilere konuşmalarının ardından ödüllerini takdim ederek, katılımcılarla aile fotoğrafı çekildi.

Bakan Selçuk, 12. Çalışma Meclisi Katılımcılarıyla İftarda Bir Araya Geldi

Bakan Selçuk program sonrasında ILO Genel Direktörü Guy Ryder, işçi, memur ve işveren sendikalarının genel başkanları ve yöneticileriyle iftarda bir araya geldi.

Bakan Selçuk iftar sonrası yaptığı konuşmada, "Biz üreten, gelişen, büyüyen bir Türkiye idealini sosyal diyalogla buluşturarak, büyük bir özveriyle de çalışarak 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimize ulaşacağız. İşçisiyle, işvereniyle, sivil toplum kuruluşlarıyla Türkiye'yi, çalışma hayatında bütün nitelikleriyle hedeflediğimiz noktaya ulaştıracağız." dedi.

Bu milletin emeğe ve alın terine saygı duyan bir millet olduğunu ifade eden Bakan Selçuk, "Hepimizin içinde güçlü bir adalet duygusu var. Bu, toplumsal barışın temelini oluşturan bir duygu." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bakan Selçuk, ILO Genel Direktörü Ryder'a üzerinde dünyanın ilk toplu iş sözleşmesi olan Fincancılar Sözleşmesinin yer aldığı porselen fincan takımı hediye etti.