…
24 Kasım 2019, Pazar Ankara, Türkiye

Kadın Konukevleri İhtiyaca Göre Yapılandırılacak


Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, farklı ihtiyaçları ve öncelikleri olan mağdurların çeşitli hizmetleri daha kolay alabilmeleri için kadın konukevlerini yeniden yapılandırmaya başladı.

Kadına yönelik şiddetle mücadelede mağdur ve çocuklarına yönelik koruyucu-önleyici hizmetler kapsamında 110'u Bakanlığa, 32'si yerel yönetimlere, ikisi Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne, biri sivil toplum kuruluşlarına bağlı olmak üzere ülke genelinde toplam 145 kadın konukevi 3 bin 482 kapasiteyle hizmet veriyor.

Kadın konukevleri, kadınların, psiko-sosyal ve ekonomik sorunlarının çözüme kavuşturulması, güçlenmesi ve beraberindeki çocuklarıyla geçici süreyle kalabilmesi için hizmet sunuyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, farklı ihtiyaçları ve öncelikleri olan mağdurların ihtisaslaşmış konukevlerinde hizmet almalarının hem hizmetten yararlananlar hem de hizmet sunanlar açısından kolaylık sağlanması için harekete geçti.

Kadın konukevlerinin yeniden yapılandırılmasını kararlaştıran Bakanlık, konukevlerinde kuruluşa başvuru nedenlerine göre ihtisaslaşmaya gidecek.

Bu kapsamda, "barınma ihtiyacına yönelik kadın konukevi", "can güvenliği riski bulunanlara yönelik kadın konukevi", "hedef grubunun özelliklerine göre ayrı ayrı yapılandırılmış hizmetlerin sunulduğu özel ihtiyaç gruplarına yönelik kadın konukevi", "uygun hizmet modeline yerleştirilinceye kadar 15 gün süreyle barınma, psiko-sosyal destek, sağlık kontrolü ve tedavilerinin sağlandığı kısa süreli kadın konukevi" modelleri oluşturuldu.

İhtisaslaşma için Ankara il Müdürlüğü bünyesindeki 4 kadın konukevinde pilot uygulama başlatıldı.

Hizmet standardı rehberi hazırlandı

İhtisaslaşmış kuruluşların oluşturulmasında risk temelli yaklaşım benimsenerek 81 ilde uygulanacak "Kadın Konukevi Hizmet Standartları Rehberi" hazırlandı.

Rehberde gizlilik, güvenlik, mahremiyet ve güçlenme ilkeleri temelinde fiziksel, yönetsel ve mesleki standartlar yer alıyor.

Uygulanabilir, sürdürülebilir, izlenebilir ve ölçülebilir olarak yapılandırılan ihtisaslaşma çalışmaları, Kadın Konukevi Hizmet Standartları Rehberi ve Kadın Konukevleri Öz Değerlendirme Rehberi ile ülke genelinde tüm kadın konukevlerinde etkin uygulanacak.

Öte yandan, kadın konukevlerinden hizmet alan şiddet mağduru kadınların beraberindeki çocuklarının psiko-sosyal gelişimlerinin desteklenmesi ve yaşadıkları travmalara etkin müdahale edilebilmesi amacıyla yeni bir psiko-sosyal destek programı oluşturulması da planlanıyor.

Süpervizyon mekanizması hedefleniyor

İhtisaslaşma çalışmaları kapsamında, kadın konukevi personelinin kapasitesinin artırılması için Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü ve il müdürlükleri aracılığıyla "kadına yönelik şiddet, yasal haklar ve ilgili mevzuat, etkili iletişim, krize müdahale, temel görüşme teknikleri, şiddete maruz kalan kadınla çalışma ilkeleri, travma ve müdahale" gibi başlıklarda düzenli eğitimler verilecek.

Ayrıca mesleki personelin vaka yönetimi konusunda becerilerinin geliştirilmesi kapsamında süpervizyon mekanizması oluşturulması amaçlanıyor.