Aile ve Boşanma Süreci Danışmanlığı


Soru 1:Özel Aile Danışmanı Merkezi açmak istiyorum nasıl açarım?

Ülkemizdeki mevcut aile danışmanlığı hizmetlerinin belirli standartlara ulaştırılması için temel kriterler ve çalışma esaslarının belirlenmesi amacıyla “Gerçek Kişiler ve Özel Hukuk Tüzel Kişileri İle Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılacak Aile Danışma Merkezleri Yönetmeliği” hazırlanmış ve 04.09.2012 tarih ve 28401 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Aile Danışma Merkezleri Yönetmeliği, açılacak özel aile danışma merkezlerini düzenlemektedir. Söz konusu yönetmelikle bu merkezlerdeki personel ve hizmet standardı, ücret tarifeleri, açılma ve kapatılma işlemleri, faaliyetleri, denetimleri ve diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar yer almaktadır. Bu yönetmelik hükümlerine göre, Özel Aile Danışma Merkezleri gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişileri ve kendi kuruluş kanunlarında merkez açma yetkisi bulunan kamu kurum ve kuruluşları, bu Yönetmelikte (Madde 6) istenen belgeleri iki nüsha halinde hazırlayarak yazılı olarak bulundukları ilin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne resmi başvuru yapmak zorundadır. Açılış için inceleme yapan İl Müdürlüğü Valilik onayı ile merkezin açılışını yapar. Bakanlığımıza bağlı açılan bu merkezler şikâyet, soruşturma veya Bakanlık tarafından yapılacak olağan dışı denetimler hariç olmak üzere, olağan denetimler İl Müdürlüğünün planlaması ile denetim ve inceleme ekibi tarafından yılda en az bir kez yapılır.

Soru 2:Aile Danışmanı Nasıl Olunur?

Sosyal hizmet, psikoloji, sosyoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, tıp, hemşirelik ve çocuk gelişimi alanlarından birinde en az dört yıllık lisans programlarından mezun olanlar, Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu veya üniversitelerden, biri tarafından uygun görülen en az üç yüz saati teorik ve en az otuz saati süpervizyon eşliğinde olmak üzere yüz elli saati uygulamalı toplam dört yüz elli saatlik aile danışmanlığı alanında bir eğitim programını başarıyla tamamladıktan sonra sertifika alanlar, aile danışmanı olarak çalışabilirler.

Sosyal hizmet, psikoloji, sosyoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, tıp, hemşirelik ve çocuk gelişimi lisans programlarını tamamladıktan sonra aile danışmanlığı alanında yüksek lisans veya doktora eğitimini tamamlamış olanlar aile danışmanı sayılır ve ayrıca bunlardan merkezlerde çalışmak için sertifika istenmez.

Soru 3:Aile Danışmanı sertifikam var, kamuda Aile Danışmanı olarak çalışabilir miyim? 

Kamuda aile danışmanlığı kadrosu bulunmamaktadır.

Aile Danışmanlığı Sertifika programını tamamlayarak aile danışmanlığı sertifikasını alanlar  “Gerçek Kişiler ve Özel Hukuk Tüzel Kişileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılacak Aile Danışma Merkezleri Yönetmeliği “ çerçevesinde faaliyet gösteren çoğunluğu özel olarak faaliyet gösteren Aile Danışma Merkezlerinde istihdam edilebilirler. Bakanlığımızın aile danışmanlığı sertifikası olanları “aile danışmanlığı” adı altında bir kadro için istihdam etmemektedir. Piyasada belirli bir ücret mukabilinde verilen sertifikaların Bakanlığımıza personel alımında herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.

Soru 4: “Aile ve Boşanma Süreci Danışmanlığı Hizmeti” nedir? Bu hizmetten nasıl yararlanabilirim?

Aile ve Boşanma Süreci Danışmanlığı hizmeti almak için başvuru yapan ailelere boşanma öncesi ve esnasında; aile içi iletişim becerilerini kazandırmak, çatışmaların yapıcı bir şekilde çözülmesi ve aile içi destek, psikiyatrik rahatsızlığı olduğu düşünülen bireylerin sağlık tedavilerinin yaptırılması için sağlık kuruluşlarına yönlendirmek, aile içi iletişim sorunları nedeniyle boşanma noktasına gelen ailelerin aile ilişkilerinin yeniden yapılandırılması sürecinde aynı zamanda çocuklarıyla ilgili yaşadıkları sorunların çözümü yönünde danışmanlık yapmak gibi hizmetler sunulmaktadır.

Boşanma sonrası başvuruda bulunan ailelere ise; boşanma sonrası tek ebeveynliğin getirdiği sorunlar ve çocuklarla ilişkilerinin düzenlenmesi konusunda çocuk odaklı danışmanlık yapılmaktadır. Bunlara ek olarak kişinin toplumda yeni konumuyla yer alması, yeni konuta ve yaşama uyum sağlayabilme, maddi sorunlar ile başa çıkabilme konularında danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Bu hizmet 81 ilde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ve Sosyal Hizmet Merkezlerindeki uzman personel aracılığı ile ücretsiz olarak sunulmaktadır.

Soru 5: Kuruma gidemeyecek durumda olan şehit yakınlarına, evlerinde aile danışmanlık ve psikolojik destek hizmeti verilebilir mi? 

Talep olması halinde Meslek elemanları tarafından evlere gidilerek hizmet sunulabilmektedir.

Soru 6: Sosyal Hizmet Merkezlerinde Aile danışmanlık desteği veren personeller hangi mesleklerden seçilmektedir?

Bakanlığımızda Aile ve Boşanma Süreci Danışmanlığı hizmeti kapsamında psikolog, sosyal çalışmacı ve Psikolojik Rehberlik ve Danışmanlık mezunu personeller görevlendirilmekte ve bu üç meslek grubuna hizmet içi eğitim verilmektedir.

Soru 7: Eşler arasında meydana gelen aile içi sorunlarda danışmanlık desteği alınmak istenmesi durumunda, eşlerden sadece birisine mi yoksa ikisinin olması durumunda ikisine mi danışmanlık desteği verilmektedir?

Aile ve boşanma süreci danışmanlığı hizmetini almak için çiftlerin birlikte başvuruda bulunması gerekmemektedir. Ancak söz konusu hizmetin verimli olabilmesi için çift olarak başvuruda bulunulması önem taşımaktadır.