Şartlı Eğitim (ŞEY) ve Şartlı Sağlık (ŞSY) Yardımı


Soru 1: Şartlı Eğitim Yardımı (ŞEY) şartları nelerdir?

Nüfusun en yoksul kesiminde yer alan ve maddi imkânsızlıklar nedeniyle çocuklarını okula gönderemeyen/göndermekte güçlük yaşayan ailelere, çocuklarının okula devam etmesi şartıyla, “Şartlı Eğitim Yardımı” yapılmaktadır. Ödemeler PTT aracılığı ile öncelikle annelere yapılmaktadır.

Soru 2: Şartlı Eğitim Yardımı (ŞEY) kapsamında ne kadar ödeme yapılmaktadır?

 • İlköğretime devam eden erkek öğrenci için aylık 35 TL,
 • İlköğretime devam eden kız öğrenci için aylık 40 TL,
 • Ortaöğretime devam eden erkek öğrenci için aylık 50 TL,
 • Ortaöğretime devam eden kız öğrenci için aylık 60 TL’dir.

Soru 3: Şartlı Eğitim Yardım (ŞEY) ödemesi hangi durumda yapılmaz?

Şartlı eğitim yardımdan faydalanan çocuğun;

 • Örgün eğitim dışına çıkması,
 • Bir ay içerisindeki okul devamsızlık süresinin 4 günden fazla olması,
 • Yardım kaydının bulunduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfına haber verilmeksizin ikamet adresinin değişmesi, 
 • Hanesinin Mütevelli Heyeti tarafından muhtaçlık durumunun ortadan kalktığının tespit edilmesi,
 • Vefat etmesi,
 • Hak sahibi ebeveynin vefat etmesi,

halinde yardım durdurulur.

Bütün bunların yanında ŞEY ve ŞSY başvurusu sırasında imzalanan sözleşmeye aykırılıkların tespiti halinde yardım ödemeleri geçici bir süreliğine durdurulabilir ya da tamamen kesilebilir.

Soru 4: Şartlı Sağlık Yardımı (ŞSY) nedir?

ŞSY kapsamında, nüfusun en yoksul kesiminde yer alan ailelere 0-6 yaş arası çocuklarını düzenli olarak sağlık kontrollerine götürmeleri şartı ile düzenli nakdi yardımı yapılmaktadır. Ödemeler PTT aracılığı ile doğrudan anneler adına açılan hesaplara yapılmaktadır. Bu yardım kapsamında yapılan ödemeler çocuk başına aylık 35 TL’dir.

Soru 5: Şartlı Sağlık Yardımı (ŞSY) şartları nelerdir?

Hanede sosyal güvenceli birey bulunmaması, düzenli olarak doktor kontrollerine gidilmesi ve hanenin muhtaç olduğuna Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti tarafından kanaat getirilmiş olması.

Soru 6: Şartlı Sağlık Yardımından (ŞSY) kimler faydalanabilir?

ŞSY Programı kapsamında, 0-6 yaş arası çocuklara, kız veya erkek fark etmeksizin aylık 35 TL (en fazla 72 ay), gebe kadınlara (en fazla 9 ay) ve lohusa kadınlara (en fazla 2 ay) aylık 35 TL ve hastanede doğum gerçekleştiren kadınlara bir kereye mahsus olmak üzere 75 TL tutarında nakdi yardım yapılmaktadır. Fayda sahibi çocuk/lar ve gebe/lohusa kadınlara ait muayene izlem takibi aralıkları ile ilgili mevzuat Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmektedir.

Soru 7: Şartlı Sağlık Yardım (ŞSY) ödemesi hangi durumda yapılmaz?

Şartlı Sağlık yardımından faydalanan çocuğun;

 • Sağlık Bakanlığının belirlemiş olduğu tarihlerde sağlık kontrollerinin yaptırılmaması,
 • 72 ayını doldurması,
 • Yardım kaydının bulunduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfına haber verilmeksizin ikamet adresinin değişmesi,
 • Hanesinin Mütevelli Heyeti tarafından muhtaçlık durumunun ortadan kalktığının tespit edilmesi,
 • Vefat etmesi,
 • Hak sahibi ebeveyninin vefat etmesi,

halinde yardım durdurulur.

Bütün bunların yanında ŞEY ve ŞSY başvurusu sırasında imzalanan sözleşmeye aykırılıkların tespiti halinde yardım ödemeler geçici bir süre durdurulabilir ya da tamamen kesilebilir.

Soru 8: Şartlı Gebelik Yardımı (ŞGY) Nedir?

Şartlı Sağlık Yardımı (ŞSY) kapsamında, nüfusun en yoksul kesiminde yer alan gebe kadınların sosyal güvenceye tabi olmamakla birlikte gebelik süresi içerisinde ikametgâhının bulunduğu il/ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfına başvuru yaptığı ve düzenli olarak sağlık kontrollerini yaptırdığı takdirde sağlanan şartlı yardım türüdür.

Soru 9: Şartlı Gebelik Yardımı (ŞGY) şartları nelerdir?

 • Hanede sosyal güvence olmaması,
 • Gebelik süresi içerisinde başvuru yapılması,
 • Mütevelli Heyeti tarafından muhtaçlığının belirlenmesi ve Düzenli olarak doktor kontrollerine gidilmesidir.

Soru 10: Şartlı Doğum Yardımı Nedir?

Doğum yardımı, gebelik yardımından yararlanan ve doğumunu yetkili hastanelerde gerçekleştiren vatandaşlarımıza doğum belgelerini ikametgâhının bulunduğu il/ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfına ilettiği takdirde tek sefere mahsus yapılan nakdi yardımdır.

Soru 11: Şartlı Doğum Yardımında Ödeme Tutarları Nedir?

Doğumun yetkili hastanede gerçekleşmesi halinde 1 kereye mahsus 75 TL;

Gebelik döneminde düzenli olarak muayenelere gidilmesi halinde aylık 35 TL,

Lohusalık döneminde düzenli olarak muayenelere gidilmesi halinde 2 kereye mahsus 35 TL tutarında yardım ödemesi yapılmaktadır.

Soru 12: Öksüz ve Yetim Yardımından faydalanıyorum. Şartlı Eğitim (ŞEY) ve Şartlı Sağlık (ŞSY) Yardımlarından da faydalanabilir miyim?

Evet, faydalanabilirsiniz.

Soru 13: Muhtaç Asker Çocuğu Yardımından faydalanıyorum. Şartlı Eğitim (ŞEY) ve Şartlı Sağlık (ŞSY) Yardımlarından da faydalanabilir miyim?

Evet, faydalanabilirsiniz.

Soru 14: Sosyal güvenceli (uzun vadeli sigorta kollarına tabi olma) olunması durumunda Şartlı Eğitim (ŞEY) ve Şartlı Sağlık (ŞSY) Yardımlarına başvuru yapabilir miyim?

Bu yardım kapsamında hane bazlı sosyal güvence kontrolü sağlanmakta olup yardım başvurusu yapılamamaktadır.