ÇASGEM - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi
UZMANLIK TEZLERİ

İlgili Birim Başlık Yazar Yıl İndir
ÇASGEM - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Atölye Tipi Üretim Yapan Sanayi İşletmelerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Ekrem ÇAKMAK 2014
ÇASGEM - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Demiryolu Çalışmalarında İş Sağlığı ve Güvenliği Vagon Bakım Onarım Atölyesi Risk Değerlendirmesi Örneği Derya KOÇAK 2014
ÇASGEM - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Montaj Hattında Ergonomik Risk Unsurlarının İncelenmesi Burak AYAN 2015
ÇASGEM - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Sağlık İşkolunda Tehlike ve Riskler: Bir Hastanede Risk Analizi Uygulaması Handan AKARSU 2015
ÇASGEM - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Şiddet; Sağlık Çalışanları Üzerindeki Etkisi, Risk Faktörleri Deniz BOZ ERAVCI 2014
ÇASGEM - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Türkiye’de Sosyal Güvenliğin Gelişimi ve Bazı Ülke Uygulamalarının Karşılaştırmalı Analizi Hasan AYDOS 2014
ÇASGEM - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Türkiye’de Genç İşsizliğe Yönelik Bir Alan Araştırması: Üniversite Öğrencileri Arasında Kaygı ve Umutsuzluk Düzeylerinin Belirlenmesi Berna YAZAR ASLAN 2014