02 Ocak 2019, Çarşamba Ankara, Türkiye

2019 Yılı Çalışma İzni Harç Tutarları Ve Değerli Kağıt Bedeli Resmi Gazetede Yayımlanmıştır


ÇALIŞMA İZNİ HARÇ TUTARLARI

31Aralık 2018tarihli ve 30642(3.Mükerrer)sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Harçlar KanunuGenel Tebliği(Seri No: 82) ile belirlenmiş olan 01.01.2019dan itibarengeçerli olacak 2019 yılıÇalışma İzni Harç tutarları aşağıda belirtilmiştir.

ÇALIŞMA İZNİ HARÇ TUTARLARI SÜRE 2018 YILI HARÇ TUTARI 2019 YILI HARÇ TUTARI
Süreli Çalışma İzin Belgesi
(Süre uzatımları da aynı miktarda harca tabidir)
1 yıla kadar (1 yıl dahil)
Bir yılı aşan süreler için tam yıl harcı alınır).
615,20 TL 761,10 TL
Süresiz Çalışma İzin Belgesi   6152,70 TL 7612,70 TL
Bağımsız Çalışma İzin Belgesi   6152,70 TL 7612,70 TL

Not: Bir yıldan fazla süreli izinlerde her yıl için 761,10 TL harç alınır.

 

GEÇİCİ KORUMA ÇALIŞMA İZNİ HARÇ TUTARI SÜRE 2018 YILI HARÇ TUTARI 2019 YILI HARÇ TUTARI
1 Yıl 228,90 TL 283,20 TL

 

DEĞERLİ KAĞIT BEDELİ

31Aralık 2018tarihli ve 30642(3.Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Muhasebat Ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü (Sıra No: 60) Genel Tebliği ile belirlenen 01.01.2019dan itibarengeçerli olacak 2019yılı Çalışma İzin Belgesi değerli kağıt bedeli aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

 

DEĞERLİ KAĞIT BEDELİ 2018 YILI 2019 YILI
72,00 TL 89,00 TL