04 Ocak 2019, Cuma Ankara, Türkiye

31.12.2018 Tarihi Ve Öncesinde Çalışma İzni Harç ve Değerli Kağıt Bedeli Bildirimi Yapılmış Başvurular Hakkında


Çalışma İzin Belgelerinin düzenlenmesi için yatırılması gerekli harçların tutarı daha önce e-posta ile başvuru sahiplerine bildirilmiştir. 31 Aralık 2018 tarihinden önce bu bildirimi almış ancak yatırılması gereken Harç ve Değerli Kağıt bedellerini 31 Aralık 2018 tarihine kadar yatırmayan başvuru sahiplerinin;

492 sayılı Harçlar Kanunu ve 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanunu hükümleri uyarınca Harç ve Değerli Kağıt bedellerinin, belgenin düzenlendiği cari yıl fiyatlarına tahsil edilmesi gerektiğinden, istenilen tutarları aşağıda belirtilen 2019 yılı rakamlarına göre yatırmaları gerekmektedir.

 

İZİN TÜRÜ /SÜRE

HARÇ

HARÇ TUTARI

 Süreli /1 yıla kadar (1 yıl dahil) 

Süreli Çalışma İzin Belgesi

761,10 TL


 Süreli /1 yıldan fazla ve 2 yıl süreli izin 

Süreli Çalışma İzin Belgesi

1522,20 TL

 Süreli /2 yıldan fazla ve 3 yıl süreli izin 

Süreli Çalışma İzin Belgesi

2283,30 TL

 Süresiz 

Çalışma İzin Belgesi

7612,70 TL

 Geçici Koruma Çalışma İzni /1 Yıl  (Standart) 

Çalışma İzin Belgesi

283,20 TL

 DEĞERLİ KAĞIT BEDELİ 

                                                   89,00 TL

 

Harç ödemesi yapılabilecek bankalar: T.C. Ziraat Bankası, T. İş Bankası, T. Vakıflar Bankası ve diğer anlaşmalı bankalar.