17 Haziran 2019, Pazartesi

Yurt Dışı Başvuru Harç ve Değerli Kağıt Bedeli Ödemeleri Hakkında Duyuru


Yurt Dışından Yapılan Çalışma İzin Başvurularına İstinaden Düzenlenen Çalışma İzinlerine Ait Çalışma İzni Harcı ve Değerli Kağıt Bedelinin 17.06.2019 Tarihinden İtibaren Yurt İçinden Tahsil Edileceği Hakkında Bilgilendirme

Bilindiği üzere, yurt dışından yapılan çalışma izin başvurularında talebin olumlu değerlendirilmesi halinde ödenmesi gereken çalışma izin harcı ve değerli kağıt bedeli ilgili yabancı tarafından çalışma vizesi başvurusunda bulunulan konsolosluğumuza ödenmektedir.

Bu süreçte Bakanlığımız nezdinde ve T.C. dış temsilciliklerinde karşılaşılan muhtelif sorunların ortadan kaldırılmasını teminen yurt dışından yapılan çalışma izin başvurularında aynen yurt içi başvurularda olduğu gibi harç ve değerli kağıt bedelinin yurt içinden alınması kararlaştırılmış ve E-izin sisteminde gerekli işlemler tamamlanmıştır.

Bu itibarla yurt dışından yapılan çalışma izin başvurularında, talebi uygun bulunan yabancılar adına tahsil edilecek çalışma izni harç tutarı ve değerli kağıt bedeli 17.06.2019 tarihinden itibaren aynen yurt içi başvurularda olduğu gibi Genel Müdürlüğümüzce belirlenerek çalışma izni başvurusunu yapan işverenliklere elektronik ortamda tebliğ edilecektir. 

Önemle duyurulur.