İdari Para Cezaları




İHLALİN TÜRÜ 2017 2018 2019
Çalışma izni bulunmayan yabancıyı çalıştıran işverenlere her bir yabancı için 6.229 7,130 8.821
Çalışma izni olmaksızın bağımlı çalışan yabancıya 2400 2.851 3,527
Çalışma izni olmaksızın bağımsız çalışan yabancıya 4.983 5,704 7,057
Kanunda öngörülen bildirim yükümlülüğünü süresi içinde yerine getirmeyen bağımsız ve süresiz izinle çalışan yabancı ile yabancı çalıştıran işverene her bir yabancı için 415 475 587


İdari Para Cezası Tebligat Örnekleri

  • İşverene İdari Para Cezası Tebligat Örneği için Tıklayınız.
  • Süreli İzinli Yabancıya İdari Para Cezası Tebligat Örneği için Tıklayınız.
  • Bağımsız veya Süresiz İzinli Yabancıya İdari Para Cezası Tebligat Örneği için Tıklayınız.