Genel Müdür Yardımcısı
Dr. Mahir GÜMÜŞ

Genel Müdür Yardımcısı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Aile Bakanlığı

Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü