Genel Müdür
Sadettin AKYIL

Genel Müdür V.

Türkiye Cumhuriyeti Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü