…
…
…
19 Kasım 2018, Pazartesi Ankara, Türkiye

Hayata Fırsat Projesi Tanıtım Toplantısı


Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü  koordinasyonunda, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından yürütülen, AB'nin finanse ettiği,  "Hayata Fırsat Projesi"nin tanıtım toplantısı yapıldı.

Uluslararası İş Gücü Genel Müdürü Saadettin Akyıl, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Direktörü Numan Özcan ve Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Türkiye Misyon Şefi Lado Gvilava’nın açılış konuşması yaptığı toplantıda Genel Müdürümüz Saadettin Akyıl; Türkiye'de yaşayan Suriyeliler hakkında yürütülen çalışmaların yıldan yıla arttığını belirtti.

Suriye göçmen krizini yönetmek adına Bakanlığımızın başından beri süreci takip ettiğini ve gerekli mevzuat düzenlemelerinin yapıldığını  belirterek mevzuat hakkında da bilgi veren Akyıl, ''Geçici koruma sağlanan Suriyelilerin, iş gücü piyasasına erişimi konusunda bakanlık olarak çalışmalarımızı yürütmekteyiz. Bu süreci yürütürken ülkemizdeki çalışma barışı ve toplumsal huzuru da dikkate almaktayız. 2011 yılından beri yürütülen süreçte öncelikle sosyal yardımlara önem verildi fakat süreç uzadıkça ve Türkiye'ye gelen göçmenlerin durumu kalıcı bir duruma dönüşünce bu insanların iş gücü piyasasına erişimleri kolaylaştırılmaya çalışıldı'' değerlendirmesinde bulundu.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger:  "Türkiye hükümetine 3 milyar avro daha verilmesi üzerinde tartışılıyor, şu anda neler yapılması gerektiği ile ilintili olarak müzakerelere devam ediliyor, insani yardımdan sosyo-ekonomik desteğe geçiyoruz, buna bağlı olarak da ikinci faz projelerimizi imzalamak üzereyiz",

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Direktörü Numan Özcan: "Yoğun mülteci akınlarının olduğu ülkelerde istihdam en ciddi sorunlardan biri, dolayısıyla hem ev sahibi konumunda olanlar için hem de koruma altında olanlar için istihdam imkânları yaratmak elzemdir. Böylelikle bu mülteciler, hem ev sahibi olan ülkelerin ekonomilerine katkıda bulunacaklar hem de iş gücünde pay sahibi olabilecekler",

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Türkiye Misyon Şefi Lado Gvilava:  "IOM bu projeye çok önem veriyor. Hem ev sahibi topluluklar için hem de Suriyeliler için girişimcilik fırsatları yaratmak istiyoruz. Kalkınma süreçleri dahilinde iş piyasası yönetişimini destekliyoruz" 

şeklinde açıklamalarda bulundular.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü & ILO ortaklığında yürütülen projenin amaçları;

1.Suriyeli mülteciler ve Türk vatandaşlarının işgücü piyasasına girmelerini kolaylaştırmak; beceri ve yetkinliklerini gerektiği şekilde geliştirmeleri, güçlendirmeleri ve yükseltmelerine yardım etmek

2.İstihdam yaratmak ve girişimcilik imkânlarını canlandırmak üzere belirlenen sektörler ve coğrafyalarda iş geliştirme ve ekonomik büyüme için elverişli ortam yaratmak

3.Kapsayıcı kalkınma stratejilerinin uygulanmasında işgücü piyasası yönetişim kurumları ve mekanizmalarına destek sağlamak

Ayrıca, gerektiği yerlerde girişimcilik eğitimi ve iş hizmetleri geliştirme, aktif işgücü piyasası politikalarını destekleme, bölgesel kalkınma ajansları ve özel sektör aktörleri tarafından tespit edilen fırsatlardan yararlanma ve değer zinciri analizi yoluyla toplulukların desteklenmesi.