…
19 Kasım 2018, Pazartesi Ankara, Türkiye

Mültecilerin ve Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin İşgücü Piyasasına Entegrasyonu Konferansı


Bugün Suriye’de hala devam etmekte olan çatışma, 6 milyon kişinin ülke içerisinde yerinden edilmesine ve ayrıca 4,8 milyon Suriyelinin bölgedeki diğer ülkelerde sığınma arayışına girmesine neden olmuştur. Türkiye ve Almanya, mülteci akınına yanıt verme çabalarında ön saflarda yer almıştır. Türkiye, kendi uluslararası koruma rejimi kapsamında yaklaşık 3,6 milyon Suriyeli ’ye ve diğer ülkelerden gelen yarım milyon kişiye ev sahipliği yapmaktadır. Almanya ise, 2015 yılından bu yana yaklaşık 1,5 milyon mülteci ve sığınmacı kabul etmiştir.

Türkiye, krizin başladığı tarihten bu yana ülkesine gelen kitlesel akının ihtiyaçlarını karşılama konusunda üstün gayret göstermiştir. Türkiye, ilk başta acil durum müdahalesi şeklinde olan çabaları, zaman içerisinde yerini hizmet sunumu ile uyumu sağlama ve ilgili yasal çerçeveyi uyumlaştırmaya yönelik girişimlere bırakmıştır.

Bu kapsamda, T.C Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü ile Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GİZ) tarafından yürütülmekte olan „Suriyeli Mültecilerin Ev Sahibi Topluluklara Entegrasyonuna yönelik Türk-Alman Bilgi Değişimi Projesi“, Türkiye Cumhuriyeti ve Federal Almanya Cumhuriyeti’nde bulunan mültecilerin ve geçici koruma altındaki Suriyelilerin işgücü piyasasına uyumu konusunda deneyim paylaşımı ve işbirliğini geliştirmeyi amaçlayan uluslararası bir konferans düzenlenmiştir. Söz konusu projenin finansmanı Alman Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı (BMZ) tarafından sağlanmaktadır.

Konferans, 15 Kasım 2018 günü Mövenpick Otel‘de, 09.00-17.30 saatleri arasında yapılmıştır. Konferansta Almanya ve Türkiye’nin ilgili kurumlarından birçok bürokrat, araştırmacı ve uzman bir araya gelerek iki ülkede mültecilerin ve geçici koruma altındaki Suriyelilerin işgücü piyasasına uyumlarını sağlamaya yönelik yapılan çalışmaları yakından öğrenme, değerlendirme, deneyimleri paylaşma ve işbirliğini geliştirme fırsatı yakalamıştır.

Konferans sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki oturum halinde yapılmış, sabah oturumunda Türk ve Alman kurumları mültecilerin ve geçici koruma altındaki Suriyelilerin iş gücü piyasasına katılımını sağlamak için yapılan uygulamaların yanı sıra öğrenilmiş becerilerin tanınması/doğrulanması alanında yapılan eğitimler, mevzuat, sınavlar üzerine katılımcılara pratik ve teorik bilgi verilmiş, öğleden sonraki oturumda ise moderatör eşliğinde uzmanlara sorular sorularak konu tartışılmış ve değerlendirilmiştir.