T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Güncellenen web site adresimiz "www.aile.gov.tr" ile devam etmek için aşağıdaki butonu kullanınız.

Tıklayın

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Güncellenen web site adresimiz "www.csgb.gov.tr" ile devam etmek için aşağıdaki butonu kullanınız.

Tıklayın

T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Güncellenen web site adresimiz "www.aile.gov.tr" ile devam etmek için aşağıdaki butonu kullanınız.

Tıklayın

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Güncellenen web site adresimiz "www.csgb.gov.tr" ile devam etmek için aşağıdaki butonu kullanınız.

Tıklayın

Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi
Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının akademik bir yayınıdır. Daha önce çıkarılmakta olan “Aile ve Toplum” dergisinin devamı olarak yayımlanan dergi, Türkçe ve İngilizce makalelere, makale çevirilerine, kitap tanıtımlarına ve araştırma raporlarına yer vermektedir.

Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi’ne

• Sosyal içerme
• Sosyal uyum
• Sosyal politika
• Engelli çalışmaları
• Aile çalışmaları
• Çocuk çalışmaları
• Kadın çalışmaları
• Yaşlı çalışmaları
• Yoksulluk çalışmaları
• İstihdam çalışmaları
• İnsani gelişmişlik çalışmaları
• Kadını güçlendirme
• Aile içi iletişim
• Aile eğitimi
• Koruyucu aile
• Evlat edinme
• Sosyal hizmet
• Göç
• Sosyal içerme
• Sosyal uyum
• Sosyal politika
• Yoksulluk
• İstihdam
• Koruyucu önleyici hizmet
• Psikososyal destek
• Sosyal rehabilitasyon

 

Konularında makale kabul edilmektedir. Dergiye gönderilen yazılar, konusu ile ilgili iki akademisyen (hakem) ve Yayın Kurulu tarafından incelendikten sonra yayımlanabilir.

2019 yılına kadar yılda 2 sayı olarak yayınlanan dergi akademik dünyadan gelen talepler üzerine 2019 yılından itibaren dört sayı (Mart-Haziran-Eylül-Aralık) olarak yayınlanmaya başlanmıştır.

 

 

Derginin bütün sayılarını görmek için tıklayın.