T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Güncellenen web site adresimiz "www.aile.gov.tr" ile devam etmek için aşağıdaki butonu kullanınız.

Tıklayın

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Güncellenen web site adresimiz "www.csgb.gov.tr" ile devam etmek için aşağıdaki butonu kullanınız.

Tıklayın

T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Güncellenen web site adresimiz "www.aile.gov.tr" ile devam etmek için aşağıdaki butonu kullanınız.

Tıklayın

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Güncellenen web site adresimiz "www.csgb.gov.tr" ile devam etmek için aşağıdaki butonu kullanınız.

Tıklayın

ÇASGEM - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi
UZMANLIK TEZLERİ

İlgili Birim Başlık Yazar Yıl İndir
ÇASGEM - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Dengeli Ölçüm Karnesinin (Balanced Scorecard) Kamu Sektöründe Uygulanması Mehmet ALTUNBAŞ 2015
ÇASGEM - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Büyük Endüstriyel Tesislerde Kaza Risklerinin ve Kök Nedenlerin Tespiti:Atmosferik Distilasyon Kolonu Örneği Begüm DOĞAN 2015
ÇASGEM - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Çalışma Hayatında Rekabetçi Organizasyonlar ve Organizasyonların Gelişiminde İnovasyon Uygulamaları Onur ERDOĞAN 2015
ÇASGEM - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Sağlık İşkolunda Tehlike ve Riskler: Bir Hastanede Risk Analizi Uygulaması Handan AKARSU 2015
ÇASGEM - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Kamuda İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları Özge AKANER 2015
ÇASGEM - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Petrol Rafinerilerinde Yangın Risklerinin Belirlenmesi: Rafineri Tank Sahası Örneği Seval EROĞLU 2015
ÇASGEM - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Sağlık İşkolunda Kullanılan Kimyasallar, Tehlikeleri ve Riskleri: Bir Sağlık Kuruluşunda Risk Değerlendirme Uygulaması Münevver GÜZEL 2015
ÇASGEM - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Montaj Hattında Ergonomik Risk Unsurlarının İncelenmesi Burak AYAN 2015
ÇASGEM - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Türkiye’de Sendikaların Geleceği: Dünya Örnekleri Çerçevesinde Türkiye İçin Model Önerisi Kenan KOÇ 2015
ÇASGEM - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Yeraltı Raylı Sistem İnşaatlarında Sağlık ve Güvenlik Tehlikelerinin Belirlenmesi: Ankara Metrosu Örneği Metin Cudi YARDIMCI 2015
ÇASGEM - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Dezavantajlı Gruplara Yönelik Ayrımcılık: Engellilerin Çalışma Hayatında Karşılaştıkları Ayrımcılık ve Çözüm Önerileri Kübra ÖZTÜRK 2014
ÇASGEM - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi İşyerinde Psikolojik Taciz: Bir Kamu Kuruluşunda Çalışanların Psikolojik Tacize Uğrama Oranlarının İncelenmesi Ceylan Güliz BOZDEMİR 2014
ÇASGEM - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Türkiye ve Avrupa Birliği Mevzuatında Çocuk Bakım Hizmetleri: Kurumsal Çocuk Bakım Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Vaka İncelemesi Betül DÖNMEZ ORAL 2014
ÇASGEM - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Risk Değerlendirme Metodolojisi ve Uygulaması: İnşaat Sektörü Örneği Esra KARAMAN 2014
ÇASGEM - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Atölye Tipi Üretim Yapan Sanayi İşletmelerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Ekrem ÇAKMAK 2014
ÇASGEM - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Demiryolu Çalışmalarında İş Sağlığı ve Güvenliği Vagon Bakım Onarım Atölyesi Risk Değerlendirmesi Örneği Derya KOÇAK 2014
ÇASGEM - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Şiddet; Sağlık Çalışanları Üzerindeki Etkisi, Risk Faktörleri Deniz BOZ ERAVCI 2014
ÇASGEM - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Türkiye’de Sosyal Güvenliğin Gelişimi ve Bazı Ülke Uygulamalarının Karşılaştırmalı Analizi Hasan AYDOS 2014
ÇASGEM - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Türkiye’de Genç İşsizliğe Yönelik Bir Alan Araştırması: Üniversite Öğrencileri Arasında Kaygı ve Umutsuzluk Düzeylerinin Belirlenmesi Berna YAZAR ASLAN 2014
ÇASGEM - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi İmalat Yapan İşyerlerinde Çalışanların Genel Sağlık Tutum ve Davranışları Funda ÇINAR 2010